Câu truyện báo gấm không ngoan.

Câu truyện báo gấm không ngoan.

Có một con Báo gấm không ngoan, chẳng chịu đi học, suốt ngày rong chơi, leo trèo cây cối. Một hôm Báo gấm leo lên cây, bò ra đầu mút của một cành cộc. Gió bắt đầu thổi mạnh. Cành cộc lắc la lắc lư lay động. Báo gấm không làm sao quay đầu bò vào được. Nó sợ quá, đầu váng, mắt hoa, miệng khóc tu tu.   – Mẹ ơi, hu hu, mẹ…

Xem Thêm